.

.

Φωτοβολταϊκός σε χωράφιΟ νέος Νόμος 3851/2010 απλοποιεί αρκετά τις διαδικασίες για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Πλέον για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη του 1 MWp δεν απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για ισχύ μικρότερη των 500 kWp δεν απαιτείται απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, αλλά μόνο αίτηση στη ΔΕΗ και έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Για φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ισχύος μεγαλύτερης του 1 MWp απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Κατά την υπογραφή της 20ετούς σύμβασης με το Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ορίζεται η τιμή της kWh, με την οποία θα πωλείται η παραγώμενη ηλεκτρική ενέργεια για τα επόμενα 20 έτη.
Έως τον Αύγουστο του 2011 η τιμή παραμένει 0.4194 €/kWh για εγκαταστάσεις ισχύος μικρότερης των 100kWp και 0.3728 €/kWh για ισχύ μεγαλύτερη των 100kWp.

Για την υλοποίηση της επένδυσης, η  αναλαμβάνει όλα τα στάδια από τη μελέτη και την αδειοδότηση, έως την κατασκευή και τη συντήρηση της επένδυσής σας.

Συγκεκριμένα:


•    Αξιολόγηση ακινήτων
Πλήρεις τοπογραφικές εργασίες και αποτύπωση για τη βελτιστοποίηση της χωροθέτησης του φωτοβολταϊκού σταθμού.


•    Οικονομική και τεχνική ανάλυση – μελέτη
Έπειτα από συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων, όπως θέση ακινήτου, ηλιοφάνεια, τάξη μεγέθους επένδυσης, κ.α., η ΤΣΙΩΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ προτείνει όλες τις δυνατές εναλλακτικές και δίνει κατευθύνσεις για την πραγματοποίηση της αποδοτικότερης επένδυσης.


•    Διαδικασίες αδειοδοτήσεων
Λήψη εγκρίσεων από τους απαραίτητους φορείς, όροι σύνδεσης και σύνδεση με τη Δ.Ε.Η. και συμβόλαιο με το Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε..


•    Δανειοδότηση από τράπεζες
Οι επενδύσεις των εταιρειών που αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας χρηματοδοτούνται με ποσοστό περίπου 75% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Η ΤΣΙΩΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ λόγω των διαρκών επαφών με όλες τις τράπεζες, σας προσφέρει αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την χρηματοδότηση της επένδυσής σας.


•    Κατασκευή
Με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, η ΤΣΙΩΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ δίνει βάρος στη ποιότητα της κατασκευής με στόχο την καλύτερη απόδοση του συστήματος καθώς και την αρτιότερη αισθητική του αποτελέσματος.


•    Συμβόλαιο με Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και σύνδεση με Δ.Ε.Η.
Μετά την υπογραφή του συμβολαίου διάρκειας 20 ετών για των πώληση της παραγώμενης ενέργειας με το Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. επέρχεται η σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο της Δ.Ε.Η..


•    Παρακολούθηση και συντήρηση
Διαρκής παρακολούθηση του σταθμού και συντήρηση ώστε να αντιμετωπισθούν έγκαιρα και επιτυχώς οποιεσδήποτε δυσκολίες παρουσιαστούν στην πορεία του χρόνου.