.
.
  • Το Τμήμα Μελετών (τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, διαμόρφωσηεσωτερικών και εξωτερικών χώρων, φωτορεαλιστική απεικόνιση)

  • Το Τμήμα Κατασκευών (ως απλή επίβλεψη, ως εργολαβική κατασκευή για λογαριασμό τρίτων σε όλα τα επίπεδα κατασκευής έως και την αποπεράτωση των κτιρίων και ως την πώληση ετοιμοπαράδοτων διαμερισμάτων και ακινήτων).

  • Το Τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών.

  • Το Τμήμα αξιοποιήσης ακινήτων (παρέχει τεχνικές αποτίμησης ακινήτων, οικονομοτεχνικές συμβουλές και προτάσεις επενδύσεων).

  • Το Τμήμα Προώθησης - Προετοιμασίας φακέλων για αναπτυξιακά προγράμματα.

Διατηρώντας την άρρηκτη σχέση μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του γραφείου μας υπό την άμεση προσωπική μας επίβλεψη, σας παρέχουμε τις υπηρεσίες τους, είτε συνδυασμένες είτε μεμονομένα.