ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4,5KW ΑΓΙΟΚΑΜΠΟ - ΛΑΡΙΣΑ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8,00KW ME SANYO  ΚΕΔΡΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8.3KW LG ΣΟΦΑΔΕΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 10 KW HANWHA - ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 10 KW LG ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 10 KW ΜΕ LG ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 10 KW ΜΕ LG ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 10KW ME CSG ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 

 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 300KW ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΛΑΡΙΣΑ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 100 KW ME SILIKEN KΡYA ΒΡΥΣΗ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 100 KW ME SILIKEN ΓΕΩΡΓΙΚΟ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 100KW ME SUNTECH ΑΧΛΑΔΙΑ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 100KW ME SUNTECH ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 100KW ΑΜΠΕΛΛΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ανακοινώσεις
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ απο 1.2.2012 οι τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενεργειας από  φωτοβολταϊκά , όπως προβλέπεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δώματα και στέγες (Φ.Ε.Κ. 1079/ 4.6.2009) αναπροσαρμόζονται για νέες αιτήσεις ως εξής :

 

Η μείωση της τιμής πώλησης  κατά 5% προβλέπεται ανά εξάμηνο και όχι ετήσια όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και συνεχίζει έως το έτος 2019.

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗ ΓΗ

Αντίστοιχα στους παρακάτω πίνακες υπάρχουν οι νέες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκα συστήματα στη γη για εγκαταστάσεις κάτω από τα 100kW  και για εγκαταστάσεις άνω των 100kW.

 

 

 

Οι τιμές αναπροσαρμόζονται κάθε έτος, κατά ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν η τιμή είναι μικρότερη της μέσης Οριακής Τιμής του Συστήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το προηγούμενο έτος, η τιμολόγηση γίνεται με βάση τη μέση Ο.Τ.Σ του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη κατά τους αντίστοιχους συντελεστές